Făina Complex - Borcutul Mihoaia

Făina Complex - Borcutul Mihoaia

Traseu de drumeție


About

Route: Făina Complex - Borcutul Mihoaia
Marking: Blue Dot
Duration: 45 minutes
Seasonality: all year round
Equipment: mountain type, adapted to the season
Warnings: in the winter season, the route involves a high degree of difficulty

Grad de dificultate

  • Mică

Similar Suggestions

Borșa Complex - Gura Fântânii - Buza Dealului - Puzdrele - Șaua Laptelui

Traseu de drumeție

Rebra Peak - Tarnița Iezer - Șaua Galațiului - Gărgălău Peak

Traseu de drumeție

Gura Negoescu - Negoescu Valley - Puzdre Glacier Cauldron - Șaua Galațiului

Traseu de drumeție

Borșa Hospital - Pietroasa Valley - Weather station - Pietrosu Peak - Rebra Peak - Tarnița la Cruce - Cormaia Peak

Traseu de drumeție

Borșa Tourist Resort - Poiana Știolului - Șaua Știol - Șaua Gărgălău

Traseu de drumeție