Obiectivul turistic al lunii aprilie: Cimitirul Bătrân din Săpânța

Obiectivul turistic al lunii aprilie: Cimitirul Bătrân din Săpânța


Deși nu este chiar un secret, foarte puțină lume știe că la Săpânța se află nu unul, ci două Cimitire Vesele! Cel de-al doilea, aflat la periferia comunei, la cca 1 km distanță de cea mai renumită necropolă din România, într-un loc înalt, verde, cu spații și panorame largi, se află complet în afara circuitelor și a traficului turistic...
Acesta este, de fapt, cel mai vechi cimitir al comunei, după cum i-o spune și numele, însă cele mai numeroase, cunoscute și căutate cruci se află, totuși, în cimitirul „oficial”.
Cimitirul Bătrân adăposteşte azi cca 230 de monumente funerare sculptate şi pictate de către Stan Ion Pătraş şi de urmaşii acestuia (în primul rând Dumitru Pop Tincu, Gheorghe Stan Colțun, Vasile Stan Colțun, Toader Stan Colțun și Turda Toader Sepe), amestecate cu sute de alte cruci confecționate din marmură, beton sau metal. Dacă în celebrul cimitir este obligatoriu ca toate monumentele funerare să fie lucrate în stilul consacrat, în cel „Bătrân” se poate oricum, ceea ce, alături de lipsa de înghesuială de orice fel, face ca cimitirul să fie ales ca loc de veci de mulți localnici.
Aici, vizitatori pot remarca, printre altele, unicul semn de mormânt cioplit în piatră, nu în lemn, în „stil Pătraș”, realizat în 1971 de către ucenicul maestrului, Vasile Stan Colțun, ori o troiţă sculptată în anii 1940 de către Stan Ion Pătraș în cinstea eroilor din cele două războaie mondiale, ornamentată cu superbe basoreliefuri înfățișând Judecata de Apoi, respectiv Ispitirea Șarpelui, pe care sunt inscripționate doar prenumele (precum în pomelnicele bisericești) celor 29 de fii ai satului pieriți ori dispăruți în lupte.
Cimitirul Bătrân din Săpânța, prin atmosfera liniștită și relaxantă pe care o emană, îmbogățită de sutele de monumente funerare decorate cu epitafuri care de care mai unice, colorate și savuroase ca limbaj textual ori imagistic, constituie un obiectiv turistic de prim rang al Maramureșului tradițional.

*Text: Teofil Ivanciuc

Similar Suggestions

Simbolistica porților maramureșene
Obiectivul lunii septembrie: moara lui Mecleș din Săcel
Bivolii din Țara Lăpușului
Fusul cu ”țurgalău”
Obiectivul turistic al lunii august: Mocănița de pe Vaser