Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Răzoare

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Răzoare

Biserica de lemn / Obiective turistice


Despre

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Răzoare datează din anul 1731, pictura pereților interiori, care poate fi atribuită lui Petre Diacul din Preluca, fiind realizată în anul 1759. Lăcașul se înscrie planimetria clasică, alcătuită din pridvor, pronaos, naos şi altar poligonal, având un turn-clopotniță cu foișor, peste care se înalță un coif cu baza pătrată și rotunjit la vârf. Decorațiunea exterioară este concentrată la nivelul pridvorului, prezentând motive geometrice.

Statut

  • Monument istoric

Alte sugestii

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Ulmeni

Biserica de lemn

Biserica de lemn reformată din Someș-Uileac

Biserica de lemn

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Orțîța

Biserica de lemn

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Buzești

Biserica de lemn

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Bicaz

Biserica de lemn