Circuitul Bisericilor de lemn din Maramureş

Circuitul Bisericilor de lemn din Maramureş

Rută cultural - turistică


Despre

Bisericile de lemn reprezintă o realitate definitorie pentru geografia spirituală a poporului român de pretutindeni. Lucrare colectivă, adesea anonimă, bisericile de lemn din Maramureş sunt o reflectare a condiţiilor socio-economice şi istorice, o convingătoare demonstraţie de continuitate a unei vieţi spirituale de veche tradiţie. Ele sunt documente de certă autenticitate nu numai prin elementele înfăţişării lor, ce reflectă unitatea poporului român, ci şi prin rolul pe care l-au împlinit în viaţa românilor transilvăneni: tribună naţională, şcoală, aşezământ de cultură şi artă, realităţi al căror sens se împleteşte armonios cu atributul lor de ctitorie a obştii. Cu alte cuvinte, bisericile de lemn reprezintă o realitate definitorie pentru geografia spirituală a poporului român de pretutindeni. Este necesară şi oportună punerea în valoare a acestui patrimoniu de inestimabilă valoare.

Prin urmare, obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea durabilă a potenţialului turistic al bisericilor de lemn recunoscute ca valori ale patrimoniului mondial UNESCO şi valori ale patrimoniului cultural de importanţă naţională şi universală, prin crearea şi îmbunătăţirea infrastructurilor conexe respectiv prin includerea acestora într-un circuit turistic cultural-religios, fapt ce va determina o creştere calitativă a ansamblului condiţiilor de practicare a acestei forme de turism, cu impact direct atât asupra creşterii atractivităţii turistice a judeţului Maramureş cât şi asupra consacrării acestuia ca şi destinaţie turistică europeană.

Bisericile de lemn din arealul maramureşean se remarcă prin planimetrie, tehnica îmbinărilor din lemn şi a realizării învelitorilor de şindrilă, fiind o dovadă certă a ingeniozităţii soluţiilor constructive performate la cel mai înalt nivel de exprimare artistică. Ele au fost ridicate pe înalţimi unde verticalitatea a impus soluţii constructive specifice vizibile în realizarea şarpantelor şi turlelor prevăzute cu foişor în care de regulă se afla clopotniţa acoperită cu o cupolă prelungită provocator spre cer, în vârful căreia este fixată o cruce din fier forjat de forma elaborată. Ansamblul arhitectural bisericesc din Maramureş a evoluat în timp în funcţie de priceperea, experienţa şi fantezia constructorilor locali, ei reuşind să impună un anume stil în redarea plastică a formelor şi motivelor ornamentale.

Există totuşi şi unele deosebiri între bisericile construite în diferitele zone din Maramureş:
 • bisericile de lemn ce se impun prin monumentalitate îndeplinind în unele cazuri rolul unor adevărate catedrale prin dimensiuni, dar şi prin cutezanţa liniilor şi proporţiilor;
 • bisericile de lemn ce se remarcă prin spectaculozitatea turlelor şi frumuseţea şarpantelor;
 • bisericile de lemn de mai mici dimensiuni dar perfect proporţionate şi cu ornamente interioare şi de pridvor de mare acurateţe;
 • biserici de lemn ce se remarcă prin frumuseţea pridvoarelor şi prispelor funcţionale.
Totuşi, aceste deosebiri ce sunt numai de manieră şi nu afectează stilul ori linia arhitecturală de ansamblu, constau în anumite accente şi sublinieri de forme specifice fiecărei zone.

Cele 16 biserici de lemn incluse în această rută sunt:

 1. Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Bogdan Vodă
 2. Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Budești Josani
 3. Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Călinești Căeini
 4. Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Ieud Deal
 5. Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Ieud Vale
 6. Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” din Poienile Izei
 7. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Plopiș
 8. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Șurdești
 9. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Remetea Chioarului
 10. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rozavlea
 11. Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Sat-Șugatag
 12. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălăşeni
 13. Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Bârsana
 14. Biserica de lemn „Sfânta Paraschiva” din Deseşti
 15. Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Botiza
 16. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniş 

Alte sugestii

Meșteri și meșteșuguri

Rută cultural - turistică

Drumul patrimoniului muzeal maramureșean

Rută cultural - turistică