Izvoare minerale pe teritoriul Țării Maramureșului

Izvoare minerale pe teritoriul Țării Maramureșului


Despre

Datorită condiţiilor geologice şi hidrologice specifice, Depresiunea Maramureşului adăposteşte numeroase surse minerale de diferite tipuri: clorosodice, sulfuroase, feruginoase, carbogazoase etc., apărute ca urmare a spălării depozitelor de către apele de adâncime, prin intermediul fracturilor adânci prin care gazul carbonic a pătruns în stratele acvifere din aglomeratele andezitice ori depozitele sedimentare, în jurul aureolei mofetice de sub Toroiaga, în Vaser şi pe Valea Vinului etc. 

Numărul acestora variază în literatura de specialitate între 63 şi 276, aceasta dacă ne raportăm numai la Ţara Maramureşului, fără a include sursele din nordul fostului comitat cu acelaşi nume, aflat azi în Ucraina, ori pe cele din sudul judeţului. 

Acest număr nu spune mare lucru, deoarece majoritatea surselor cu debit mic nu au fost recenzate. Astfel, numărul total al izvoarelor minerale din Maramureş istoric s-ar putea cifra la 1000 de surse. 

Apele minerale locale au fost cunoscute şi utilizate încă din vechime. În diplomele medievale maramureşene găsim menţionate văile sărate de la Slătioara –  în anul 1353 şi Ocna Şugatag, la 1355, izvorul mineral de la Feredeauă din hotarul Vălenilor la 1390, izvorul sărat din hotarul Ronei de Jos în 1418 etc. 

În afara lacurilor cu apă sărată, sau a pâraielor puternic mineralizate, cele mai importante izvoare sunt la: Ocna Şugatag (apă sărată), Coştiui (sărat), Breb (trei izvoare, bicarbonate, sărate, sulfatate), Botiza (patru surse din toate gamele, unul fiind sărat), Dragomireşti (izvor sulfuros, calcic, bicarbonat), Poienile de sub Munte - Cvaşniţa, Glod (surse bicarbonate, clorurate, carbogazoase), Onceşti (sursă bicarbonată, sodică, calcică, magneziană,feruginoasă), Săpânţa (trei izvoare cu profil bicarbonat, clorosodic, carbogazos), Văleni - Feredeauă (patru surse bicarbonate, sulfuroase, sodice, carbogazoase), Săliştea de Sus (două surse dintre care una sărată), Borşa-Vinişor (23 de surse bicarbonate, sodice, calcice), Vişeu de Sus - Valea Vinului (27 de izvoare minerale, bicarbonate, clorurate, carbogazoase), valea Vaser (cu 53 de izvoare minerale recenzate, dintre care se remarcă sursele de la Şuligu-bicarbonate, carbogazoase) etc. 

Alte sugestii