Rezervația Naturală Mlaștina Iezerul Mare

Rezervația Naturală Mlaștina Iezerul Mare

Atracție naturală / Obiective turistice


Address

Desești, Romania

Despre

Aria protejată Mlaștina Iezerul Mare constituie o rezervație naturală de tip floristic și faunistic. Din totalul suprafeței înmlăștinite, extrem de bine conservate, care se întinde pe aproximativ 20 de hectare, cinci hectare intră sub protecția legii. Zona cuprinde un ochi de apă, în jurul căruia se găsesc mlaștini oligotrofe, bogate în vegetație de tipul turbăriilor. Rezervația situată pe platoul Munților Igniș, la o altitudine de 1.014 metri, constituie habitatul ideal pentru multe specii de păsări, mamifere și reptile, fiind un veritabil monument al naturii.

Alte sugestii

Vârful Pleștioara

Atracție naturală

Mănăstirea Habra

Mănăstire / Obiective turistice

Rezervația Naturală Arboretul de Castan Comestibil Baia Mare

Atracție naturală / Obiective turistice

Rezervația Naturală Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii

Atracție naturală / Obiective turistice

Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna

Atracție naturală / Obiective turistice