Obiectivul turistic al lunii februarie: izvoarele minerale de la Botiza


Datorită condiţiilor geologice şi hidrologice specifice, Maramureşul deține sute de surse minerale de diferite tipuri (80% dintre acestea fiind cantonate în Țara Maramureșului), apărute ca urmare a acțiunii apelor de adâncime, care au spălat aglomeratele andezitice ori depozitele sedimentare, ieșind apoi la suprafață încărcate de substanțe utile.
Aici se întâlnesc izvoare clorosodice, sulfuroase, feruginoase, carbogazoase etc., nămoluri, pâraie și lacuri mineralizate, la care se adaugă mofetele (puncte de eliminare a CO2 în natură, direct sub formă de gaz).
Azi, imensa majoritate a acestor surse, plasate mai ales în zone destul de greu accesibile, sunt neexploatate și abandonate, vizitarea acestora fiind dificilă, însă, există și excepții.
Astfel, unul din cele mai propice locuri pentru a putea vedea izvoare minerale se află pe valea Sasu, de la Botiza, pe care, în imediata apropiere a drumului asfaltat, se află 3 surse, prima și ultima fiind amenajate și adăpostite sub ciuperci de lemn:
 
  • Primul izvor din aval, adică dinspre centrul comunei, este Fântâna Sărată, amenajată și folosită frecvent de localnici (chiar și de către cei de dincolo de munte, din Lăpuș) ca saramură în bucătărie, pentru conservarea cărnii și slăninii, înlocuind cu success sarea din comerț.
  • Urmează Izvorul Băilor, clorosodic (248 g/l), ușor bromurat, recomandat pentru afecțiuni cardiovasculare, reumatismale și dermatologice, care a fost utilizat pentru terapii balneo vreme de decenii, în acest moment însă fiind neutilizat. Izvorul Nicodim, situat peste vale, la doar câteva zeci de metri distanță, ”borcut” care avea cea mai mineralizată apă de masă din județ (16,9 g/l), s-a pierdut în urmă cu doar câțiva ani.
  • Ultimul izvor din amonte, amenajat, aflat la 4 km de centru, este și cel mai renumit și căutat, localnicii, și nu numai ei, aprovizionându-se de acolo (gratis, desigur!) cât e ziua de lungă. Este vorba despre ”borcutul” de la Moară, cu caracter bicarbonat, nesulfurat, clorurat, sodic, calcic, magnezian și carbogazos, având o mineralizație de 5 g/l, din care aproape jumătate este dioxid de carbon, și un debit estimat la 4000 l/zi.  
 
Aceste surse, alături de celelalte amintite, fac din Botiza și din Maramureș un loc de prim rang în ceea ce privește zăcămintele de ape minerale, ”aurul alb”, care, sperăm, va ajunge iar să fie valorificat la adevăratul său potențial.

*Text: Teofil Ivanciuc

Alte sugestii

Obiectivul lunii septembrie: moara lui Mecleș din Săcel
Bivolii din Țara Lăpușului
Fusul cu ”țurgalău”
Obiectivul turistic al lunii august: Mocănița de pe Vaser
Obiectivul turistic al lunii iunie: Cascada Cailor